f837d78d3c128acbc72d5ab462f3af2d_m.jpg

Τα ψεύτικα προφίλ στο Facebook είχαν μια ραγδαία αύξηση, με πολύ σοβαρές συνέπειες σε συγκεριμένες περιπτώσεις! Το Facebook έρχεται να δώσει τέλος στα ψεύτικα προφίλ!

Με την λειτουργία "verified accounts" θα επιβεβεόνονται οι λογαριασμοί και έτσι οι χρήστες θα γνωρίζουν την αυθεντικότητα των προφίλ! Η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά κυρίως αυτούς που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στο Facebook και αυτοί είναι κυρίως οι καλλιτέχνες.

Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία φωτογραφία της ταυτότητάς τους, του διαβατηρίου, του διπλώματος ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

Facebook Comments