Όταν λέτε «Hey Siri» κοντά σε πολλές συσκευές που υποστηρίζουν το «Hey Siri», οι συσκευές επικοινωνούν γρήγορα μεταξύ τους μέσω Bluetooth για να αποφασίσουν ποια θα ανταποκριθεί στο αίτημα. Θα ανταποκριθεί η συσκευή που σας άκουσε καλύτερα ή την οποία είχατε πιο πρόσφατα στα χέρια σας.

 

Το HomePod ανταποκρίνεται στα περισσότερα αιτήματα του Siri, ακόμα και αν υπάρχουν κοντά και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το «Hey Siri». Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Siri σε μια συγκεκριμένη συσκευή, σηκώστε τη συσκευή για να την αφυπνίσετε ή πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το Siri και, στη συνέχεια, υποβάλετε το αίτημα σας.

 

Τι να κάνετε αν ανταποκριθεί μια λάθος συσκευή στο «Hey Siri»

 

Το «Hey Siri» επικοινωνεί μέσω Bluetooth με τις κοντινές συσκευές, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιημένο το Bluetooth σε όλες τις συσκευές σας. Αν απενεργοποιήσετε το Bluetooth ή αν μια συσκευή είναι εκτός της εμβέλειας Bluetooth των υπόλοιπων συσκευών, μπορεί να ανταποκριθούν στο αίτημα πολλές συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν μερικές από τις συσκευές σας χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό, τότε μπορεί να ανταποκριθούν πολλές συσκευές στο «Hey Siri».

 

Αν έχετε ένα iPhone ή iPad, μπορείτε να το τοποθετήσετε με την πρόσοψη προς τα κάτω, ώστε να μην ανταποκριθεί στο «Hey Siri».

 

Αν θέλετε να ανταποκριθεί μια συσκευή εκτός του HomePod, σηκώστε τη συσκευή για αφύπνιση και, στη συνέχεια, πείτε «Hey Siri». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί της συγκεκριμένης συσκευής για χρήση του Siri.

 

Σε HomePod, αν πείτε «Hey Siri, turn off Hey Siri» (Hey Siri, απενεργοποίησε το Hey Siri) ή απενεργοποιήσετε την επιλογή «Να επιτρέπεται το Hey Siri» στις ρυθμίσεις του HomePod στην εφαρμογή Οικία, τότε το HomePod δεν θα ανταποκρίνεται στο «Hey Siri». Για να ενεργοποιήσετε ξανά το «Hey Siri», πατήστε παρατεταμένα το επάνω μέρος του HomePod και πείτε «Turn on Hey Siri» (Ενεργοποίησε το Hey Siri).

 

Στη συσκευή στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Siri, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένο το «Hey Siri».

 

 

Facebook Comments