Ακόμη ένα ρεκόρ για την πλατφόρμα Android

Η Google διαπιστώνει ότι σημειώνεται μια εντυπωσιακή ανάπτυξη γενικότερα για την πλατφόρμα Android κατά την διάρκεια των τελευταίων 16 μηνών και πρόκειται για μια επιβαιβεωμένη άποψη αν θελήσει κανείς να δει τα στατιστικα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών. Ο μεγαλύτερος όγκος ενεργοποιήσεων έγινε στην Σουηδία, Ισπανία και Νότια Κορέα.