Μια βιολογική μπαταρία από τη Sony που μετατρέπει χαρτί σε ενέργεια!

Το 2007 η Sony είχε παρουσιάσει την πρώτη οργανική μπαταρία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με διάσπαση γλυκόζης από τρόφιμα! Κάτι σαν την διαδικασία της πέψης! Το 2011 η εταιρεία παρουσίασε στο Τόκιο, στο πλάισιο της έκθεσης Eco-Products, μια καινοτόμο ιδέα! Μια βιολογική μπαταρία που παράγει ενέργεια από υπολείμματα χαρτιού!

Πως λειτουργεί; Χρησιμοποιεί  ένα ένζυμο, την κυτταρινάση, που καταλύει τη διάσπαση της γλυκόζης, η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στο εσωτερικό της κυτταρίνης, στις ίνες του χαρτιού δηλαδή! Ως γνωστών το σάκχαρο(γλυκόζη) αποτελεί το καύσιμο της μπαταρίας.  Η εταιρεία παρουσίασε μια τόσο λεπτή βιο-μπαταρία χαρτιού που μπορεί να χωρέσει σε μια ευχετήρια κάρτα. Εξυπακούεται ότι μπορεί να παράγει μικρή ποσότητα ενέργειας!